چهارشنبه، آبان ۰۲، ۱۳۸۶

با يک سفر مجانی به اروپا چطوريد؟

Use these awards to introduce your work abroad

از اين منابع مالی برای معرفی کارهايتان در بيرون از کشور استفاده کنيد
با يک سفر مجانی به اروپا چطوريد؟

از امروز سعی می کنم برای همکاران امکاناتی را معرفی کنم که برای هر کسی که توانايی علمی داشته باشد، قابل دسترسی است. منظورم اين است که منابع مالی که معرفی خواهم کرد مخصوص شهروندان هيچ کشور خاصی نيست و کافی است مقاله يا حاصل کارهايمان را خوب بنويسيم و ارسال کنيم. منابعی که من می شناسم بيشتر مربوط به کنتاکت لنز و واکنشهای هايپوکسيک قرنيه است. شايد دوستان ديگر هم محبت کنند و اطلاعات ديگری را ارسال نمايند.


اولين جايزه ای که مايلم معرفی کنم، جايزه داوينچی است:

BCLA Da Vinci Award
http://www.bcla.org.uk/davinci.asp

انجمن کنتاکت لنز بريتانيا سالانه به يک نفر مبلغ يک هزار پوند و هزينه های اقامت در ايام کنفرانس را جايزه می دهد. کسانيکه تا کنون کمتر از پنج مقاله چاپ کرده اند، در اولويت دريافت اين جايزه معتبر علمی هستند. اسامی کسانيکه تا کنون اين جايزه را دريافت کرده اند به شرح زير است. می توانيد نام اين افراد را در گوگل قرار دهيد و مقاله ای که برايشان اين جايزه را به ارمغان آورده است را شناسايی و مطالعه کنيد و يا بريشان نامه بنويسيد و بخواهيد راهنمايی کنند. شرط اول درخواست اين جايزه، پرکردن فورم و ارسال يک خلاصه مقاله 200 کلمه ای است.

2006
Ms Rachael Peterson
(Aston University)

2004
Mrs Christine Purslow
(Aston University)

2003
Ms Maria Luisa Simo Mannion
(UMIST)

2002
Ms Caroline Karlgard
(Waterloo, Canada)

2001
Mr Marc Schulze
(Germany, Canada)

2000
Mr Klaus Ehrman
(Germany, Australia)

1998
Miss Becky Drinkwater
(Aston University)

1992
Mr David McGowan
(City University)
ضمناً جايزه سال 2007 هم به خانم بلانکا (سپيده) گلابيووسکی تعلق گرفته که درصورت تمايل می توانيد صفحه زير را ببينيد تا بيشتر با پروژه ايشان آشنا شويد

هیچ نظری موجود نیست: