پنجشنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۶

يک اپتومتريست ايرانی، علینقيان، شهردار می شود! جالبه، نه؟ دکتر محسن علینقيان، بيست و پنج سال است که در شهر ايروين اورنج کاونتی زندگی می کند و کانديد شهرداری شده. البته ببخشيد که خبر مربوط به سه سال پيش است ولی برای شناسايی يک اپتومتريست ديگر ايرانی بد نيست. ضمناً برای دوستانی که اهل پاسخهای طنزآميز هستند هم شايد جالب باشد

هیچ نظری موجود نیست: