پنجشنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۶

مسئول فنی اپتومتریست = ساماندهی عینک طبی

مسئول فنی اپتومتریست = ساماندهی عینک طبی
سلام

با توجه به سوالات مکرر همکاران محترم از دفتر جامعه اپتومتری ایران در مورد نامه اخیر مرکز اعتباری بخشی درمان وزارت بهداشت به دانشگاه ها و معاونت های درمان و اینکه منظور از عبارت ساماندهی چیست ، به اطلاع می رساند :

بر اساس قوانین ، صدور مجوز هرگونه موسسه طبی ملزم به معرفی و حضور دائم مسئول فنی می باشد.
بر اساس ماده 8 آئین نامه فروش عینک های طبی پروانه مسئول فنی بنام کسانی صادر خواهد شد که دارای مدرک علمی معتبر در رشته مربوطه باشند.
براساس ماده 10 آئین نامه فروش عینک های طبی مصوب 1346 ، ماداميکه افراد واجد شرايط در داخل کشور آماده نشده و دوره تخصصی و تکمیلی برای این قبیل افراد فنی وجود ندارد اداره کل خدمات درمانی از متقاضیان آزمون بعمل آورده و در صورت موفقیت در امتحان مربوطه پروانه صلاحیت کار بعنوان مسئول فنی صادرخواهد کرد. که خوشبختانه از سال 68 این افراد واجد شرایط ( اپتومتریست ها ) به اقرار معاونت سلامت وقت به حد اشباع رسیده است.
مسئول فنی ساخت و فروش عینک طبی صرفا اپتومتریست های دارای مجوز از وزارت بهداشت و نیز آن دسته از عینک سازانی که تا سال 1368 موفق به اخذ گواهینامه قبولی در آزمون های وزارت بهداشت گردیده اند می باشند.بنابراین صدور هرگونه مجوز تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی بدون مسئول فنی ( موارد فوق ) غیرقانونی و قابل پیگرد از طریق مراجع قضایی می باشد.
برگزاری هرگونه آزمون مجدد جهت عینک سازان غیرقابل توجیه و قابل اعتراض بدلیل تضییع حقوق اپتومتریست ها خواهدبود، زیرا با توجه به نامه معاونت محترم سلامت مورخ 7/7/1381که در وبلاگ موجود می باشد از سال 1368 بدلیل اشباع نیروی تحصیل کرده آزمون دیگری برگزار نگردیده است که طبیعتا تعداد اپتومتریست ها کمتر از هجده سال پیش نمی باشد .
با توجه به لزوم رتبه های ممتاز کنکور جهت قبولی در رشته اپتومتری و زحمات چندین ساله اپتومتریست ها ، برگزاری آزمون جهت کسانی که بعضا دیپلم نیز ندارند صرفنظر از موانع قانونی توجیهی جز بی ارزش شماری تحصیلات عالیه توسط وزارت بهداشت مفهوم دیگری نخواهد داشت.
در پایان منطقا عبارت ساماندهی در نامه فوق الذکر تنها به معنی قرار گرفتن عینک سازان تجربی ( تا قبل از صدور آراء دیوان عدالت اداری ) تحت نظارت وزارت بهداشت و قانونا معرفی مسئول فنی اپتومتریست توسط ایشان میباشد. البته واضح است که قبولی های آزمون های تا سال 1368 از این قاعده مستثنی و تنها جهت تمدید پروانه های خود اقدام خواهند نمود. افرادی که پس از آراء دیوان مبادرت به ایجاد مکان هایی بمنظور ساخت و فروش عینک طبی نموده اند ، مجرم و بر اساس قوانین مشمول مجازات های پیش بینی شده در قانون میباشند.

منتظر نظرات همکاران محترم در خصوص این موضوع هستیم.

افسانه هراتی زاده

هیچ نظری موجود نیست: