پنجشنبه، آبان ۱۰، ۱۳۸۶

مطالعات نشان می دهند سن عامل مهمی در فیت لنز تماسی نیست و بسیاری کودکان کم سن وسال نیز می توانندبراحتی به لنز عادت نمایند

هیچ نظری موجود نیست: