سه‌شنبه، آذر ۱۳، ۱۳۸۶

دوست فرهیخته ای از زبان استاد فرزانه اش چنین نقل می کرد که کار استاد راهنما بردن دانشجو تا لبه مرز دانش و سوق دادن او بطرف جلو تا قدمی هرچند کوچک بطرف جلو بردارد با شنیدن این حرف به یاد داستان پایان نامه خودم و دوستان ارشد خوان در مشهد افتادم
براستی این اساتید محترم ما را تا کجای مرز دانش بردند

هیچ نظری موجود نیست: