پنجشنبه، آذر ۲۲، ۱۳۸۶

لزوم عقد قرارداد بیمه ها با اپتومتریست ها

در میان حرف مختلف پزشکی شاید اپتومتری تنها حرفه ای باشد که با وجود خدمات متعددی که ارائه می دهد ولی هنوز هیچ کدام از بیمه ها با شاغلین این حرفه قرارداد ندارند شاید هنوز هم مدیران بیمه کشور فکر می کنند بیشتر مردم برای معاینه و تجویز عینک فقط به پزشکان مراجعه می کنند در حالیکه با کمی تامل می توان دریافت که بیشترین تعداد عینک توسط کارشناسان اپتومتری تجویز می شودو عدم عقد قرار داد با متخصصین بینایی سنجی(اپتومتریست ها) تنها به ضرر عامه مردم بویژه اقشار کم درآمد تمام می شود
امیدواریم بالاخره مشکلات مربوط به تعرفه ها و عقد قرارداد با بیمه ها در آینده نزدیک حل شود !!!

هیچ نظری موجود نیست: