جمعه، آذر ۲۳، ۱۳۸۶

قابل توجه شرکتهای وارد کننده کنتاکت لنز در ايران

قابل توجه شرکتهای وارد کننده کنتاکت لنز در ايران که هنوز هم کشورهای عربی را شايسته تر از ايران می دانند
دوستی (که افتخار آشناييشان را ندارم) اين سوال را ارسال کرده اند. متن سوال را ببينيد تا بعداً هم سوال و هم جواب را به فارسی ارائه نمايم. اما در اين فاصله خوشحال می شوم نظر شما خواننده گرامی را بدانم. ضمناً عمداً نام نويسنده نامه را حذف کرده ام چون از ايشان اجازه نگرفته ام.

هیچ نظری موجود نیست: