دوشنبه، دی ۱۷، ۱۳۸۶

کنگره (همایش) :

وزارت بهداشت،درمان وآآموزش پزشکی ،معاونت آموزشی وامور دانشجوئی نظر به متن کامل قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و پیش نویس دستور العمل اجرائی برنامه های آموزش مداوم گروه اپتومتری مستند در ظوابط کلی و مصوبات شورای عالی آموزش مداوم اسفند ماه 1383 بند 3—1 ، کنگره یا همایش را اینچنین تعریف مینماید :
کنگره یا همایش یعنی " گردهمایی رسمی متشکل از متخصصین و افراد با تجربه که در آن نتایج تحقیقات و پژوهشهای انجام شده در موضوع علمی مشخص به صورت مقاله،سخنرانی و پوستر ارائه شده و به شکل
دوره ای، از یک تا پنج سال یکبار تکرار میگردد و طول مدت کنگره سه روز یا بیشتر است.برای برگزاری هر کنگره تشکیل تعدادی کمیته تخصصی ضرورت دارد".
حال توجه نماییم:
1) جامعه صنفی اپتومتری ایران اعلام کرده است که در بهمن ماه کنگره دو روزه دارد .چنانچه به قانون فوق دقت کنیم خواهیم دید که مبانی قانونی و علمی رعایت نشده است که بهتر است دوستان جامه صنفی قانون را در نظر بگیرندو نام کنگره را بکار نبرند.
2) برگزاری چنین مراسمی یک ماه قبل از کنگره سراسری اپتومتری در زاهدان قطعا حرکت در جهت تضعیف کنگره علمی سراسری زاهدان بوده و برای اپتومتریستها سردرگمی ایجاد کرده است.
3) مراسم جامه صنفی فاقد امتیاز باز آموزی میباشد در حالیکه کنگره سراسری اپتومتری در زاهدان دارای 12 امتیاز باز اموزی میباشد .
4) جامعه صنفی فراخوان مقاله ، دبیرخانه،کمیته های تخصصی،هیئت علمی کنگره،دبیر علمی،دبیر اجرایی و... اعلام نکرده است در حالیکه این موارد بایستی مشخص و اعلام میگشتند.

کاملا واضح است که این حرکت به صلاح اپتومتری کشور نمیباشد واز جامه صنفی تقاضا میشود جهت انسجام اپتومتریستهای کشور و اجرای هر چه بهتر و با شکوهتر کنگره سراسری اپتومتری در زاهدان ، مراسم جامه صنفی را به زمانی بهتر و دیگر منتقل نمایند.هم اکنون حدود 150 نفر از تهران برای هواپیما برای کنگره زاهدان ثبت نام کرده اند و افراد زیادی هم از مشهد ثبت نام کرده اند و هتل در زاهدان برای اپتومتریستها رایگان میباشد و ...
فراموش نکنیم کنگره سراسری اپتومتری در زاهدان تجلی قدرت علمی و حرفه ای رشته اپتومتری میباشد .

هیچ نظری موجود نیست: