یکشنبه، دی ۲۳، ۱۳۸۶

دانش آموختگان رشته هاي گروه پزشكي موظف هستند ار زمان فارغ التحصيلي در هر سال 25 امتياز آموزش مداوم را كسب كنند

معاون آموزشي و پژوهشي سازمان نظام پزشكي گفت: آموزش مداوم يكي از مهم‌ترين وظايف اجرايي سازمان نظام پزشكي در زمينه آموزشي است و مطابق قانون جديد سازمان نظام پزشكي وظايف و اختيارات وسيعي در زمينه آموزش پزشكي در حوزه سياستگذاري و اجرا بر عهده گرفته است.

دكتر پيوندي، معاون آموزشي و پژوهشي سازمان نظام پزشكي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: مطابق صريح قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي و آيين نامه ها و ضوابط دستورالعمل اجرايي مربوط به آن تمامي دانش آموختگان رشته هاي گروه پزشكي موظفند از زمان فارغ التحصيلي در هر سال 25 امتياز آموزش مداوم را كسب كنند كه 40 درصد اين امتيازات بايد از نوع برنامه مدرن باشد.

وي گفت: معاونت آموزشي و پژوهشي سازمان نظام پزشكي از وظايف خطير خود مي داند تا با برگزاري برنامه هاي آموزش مداوم به منظور رسالت اصلي خود گام بردارد كه از آن جمله مي توان به اجراي برنامه هاي آموزش مداوم مشاركت فعال و تدوين برنامه هاي آموزشي گروه پزشكي‏، همكاري با مراجع ذيربط براي گسترش فعاليت هاي علمي و پژوهشي و انتشاراتي گروه پزشكي و نيز عضويت در شوراهاي گسترش و برنامه ريزي دانشگاه‌ها توسط سازمان نظام پزشكي اشاره كرد./

هیچ نظری موجود نیست: