یکشنبه، دی ۳۰، ۱۳۸۶

اولین کنگره صنفی اپتومتری

با هدف بررسی راهکارهای رفع مشکلات نوظهور اپتومتری و بازآموزی درزمینه عینک طبی 5-6 بهمن سال جاری در سالن همایشهای رازی برگزار میشود
این کنگره توسط جامعه اپتومتری که تنها انجمن صنفی کشوری دارای پروانه رسمی می باشد برگزار میشود
و توجه به نکات زیر ضروری به نظر میرسد:
-جامعه اپتومتری ایران سالانه بر طبق قوانین باید همایش برگزار نموده و درآن خلاصه ای
از بیلان کاری خود را ارائه نماید
-جامعه اپتومتری ایران طبق اساسنامه مصوب آن که به تایید اعضاء و وزارت کشور رسیده است
می تواند همایشهای علمی و صنفی برگزار نماید
-تفکر برگزاری این کنگره با اعلام آمادگی به همکاری بسیاری از بزرگان واساتید اپتومتری شروع شد
_این کنگره صنفی بوده وهیچ ربطی به کنگره علمی زاهدان نداردو هر کدام قسمتی جدا از یک چیز می باشد
-بدلیل مشکلاتی که در ماههای اخیر برای رشته اپتومتری بوجود آمده است و لزوم تصمیم گیری در این موارد مثل برگزاری آزمون وصدور نامه هایی که حقوق ما را کاملا نادیده می گیرند
اینکه در طی این مدت با انواع کارشکنی مسئولان وزارت بهداشت هنوز نتوانسته ایم در مورد حقوق قانونی خودمان به نتیجه مطلوب برسیم لزوم برگزاری این کنگره هرچه بیشتر احساس می شد
- برگزاری این کنگره به 2 دلیل در زاهدان امکان پذیر نیست اول آنکه دفتر جامعه در تهران میباشد ودوم آنکه به دلیل تفکرات خاصی که در برخی اعضائ انجمن علمی حاکم است اجازه این کار را به هیچ وجه به جامعه اپتومتری نمی دهندنمونه آن........
-در این کنگره در مورد موارد خاصی تصمیم گیری خواهد شد مثل پیوستن به جامعه اپتومتری بین المللی و اینکه سطح مقطع رشته بهODارتقا یابد ویانه
-ایا میداند که وزیر بهداشت در مصاحبه خود در 8 آذر ماه به صرلحت اعلام نمود که اپتومتریستها باید مشخص کنند که معاینه کننده میخواهند باشند یا عینک ساز
-و مشکل اصلی اپتومتری بقای رشته و حفظ استقلال رشته میباشد و کسب امتیاز بازآموزی در درجه دهم اهمیت نیز قرار ندارد و کسب امتیاز موقعی که حقوق قانونی شما با دیگران قسمت شده و به هرکس تکه ای داه اند ارزشی ندارد
- آیا میدانید که اتحادیه عینک سازان همچنان به فعالیتها وشکایات خود برای از بین بردن حقوق اپتومتریستها ادامه میدهد واین درحالی است که بسیاری فکر میکنند که دیگر هیچ کاری نمی کنند
-وایامی دانید که اتحادیه عیینک سازان در جهت تضعیف اپتومتریستها کنگره ما را تحریم کرده اند و همچنان برخی افراد به خرید از تاپکس اتحادیه افتخار میکنندو......

هیچ نظری موجود نیست: