پنجشنبه، دی ۲۰، ۱۳۸۶


نگاهی بیاندازیم به نمایشگاه اپتیک ترکیه
مسافرین استانبول اماده باشند.
http://www.optik-turkey.com/

هیچ نظری موجود نیست: