شنبه، دی ۲۹، ۱۳۸۶

وبلاگ نویسیبرای بعضی ها ممکن است وبلاگ نویسی کار بیهوده و عبثی باشد اما برای من وبلاگ نویسی صرفا یک سرگرمی یا وقت گذرانی نیست بلکه با این کار من تصور می کنم که تعهدم را نسبت به حرفه وهمکارانم به انجام رسانده ام در آغاز ششمین سال وبلاگ نویسی مایلم یک بار دیگر تعهدم را نسبت به این حرفه تجدید کنم و از همه دوستانی که در این مدت با من همکاری داشتند تشکر کنم و آنهایی را که توان همکاری دارند را به مشارکت در این کار دعوت کنم موفق باشید
حسین علیمیرزایی
کارشناس ارشد اپتومتری

هیچ نظری موجود نیست: