یکشنبه، دی ۳۰، ۱۳۸۶

علل حذف دوره کاردانی اپتیک

شاید شما هم مطلب روزنامه ایران را درباره علل حذف دوره کاردانی اپتیک دیده باشیدنکته ای که هم نویسنده مطلب و هم اغلب این دوستان عینک ساز متوجه آن نیستند این است که عینک سازی پزشکی همان است که اپتومتریستها انجام می دهند یعنی اپتومتریست ها کار سنجش بینایی و تجویز عینک را انجام می دهند و در مرحله بعد کار اندازه گیری و ساخت یک عینک را از دیدگاه پزشکی به انجام می رسانند کاری که فقط از یک اپتومتریست ساخته است و لاغیر
دوستانی که در رشته اپتیک تحصیل می کنند اساسا صنعتگر هستند و نه پزشک یا اپتومتریست و بنابراین نمی توانند در این بخش وارد شوند ممکن است آنها بتوانند عینک هم بسازند ولی چون آنها اطلاعی از بخش پزشکی قضیه ندارند پس بنابراین نمی توانند نقشی در ارائه عینک به بیماران داشته باشند آنها تنها می توانند در مراکز اپتومتری وزیر نظر یک اپتومتریست به ساخت و تراش عینک اقدام کنند کاری که در همه جای دنیا هم معمول است پس ما باید بین عینک سازی پزشکی و عینک سازی صنعتی فرق بگذاریم تا بهتر بتوانیم به اصل موضوع پی ببریم تلاش تراش کاران عینک برای کسب مجوز ساخت وارائه عینک تلاش بیهوده ایست چراکه چنین چیزی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد که کسانی بتوانند به صرف توانایی تراش شیشه عینک مجوز ارائه عینک به بیمار رانیز دریافت کنند چراکه ارائه عینک به بیمار فرایند بسیار پیچیده ایست که فقط کسانی که در رشته اپتومتری یا بینایی سنجی تحصیل کرده باشند دانش ومهارت انرا کسب می کنند

هیچ نظری موجود نیست: