پنجشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۸۶

فراخوان مقاله:
به اطلاع همكاران ارجمند و سروران انديشمند در رشته اپتومتري، چشم پزشكي و ساير رشته هاي علمي مربوطه مي رساند، شماره هاي آينده فصلنامه علمي – خبري انجمن علمي اپتومتري ايران از نظر زمينه تمركز علمي در سال 1387 به شرح ذيل خواهند بود:

شماره بهار 1387........................ اخلاق پزشكي در اپتومتري، تصوير برداري هاي چشم

شماره تابستان 1387.................... قرنيه ،رفرکتیو سرجری

شماره پائیز 1387 ........................ رفركشن، تجويز عينك، عينك سازي

شماره زمستان 1387................... لنزهاي تماسي ،خشکی چشم

لازم به ذكر است كه اين برنامه ريزي زمينه تمركز علمي مجله بر روي موضوعات مشخص را بيان مي نمايد و البته در كنار اين مباحث محوري، ساير موضوعات علمي مرتبط با چشم و بينايي نيز بيان خواهد شد.

همكاران و انديشمندان بزرگوار كه قصد ارائه مقاله در شماره هاي آتي فصلنامه، متناسب با برنامه فوق را دارند، مي توانند با ارسال بموقع مقالات خود به آدرس دفتر مجله و يا پست الكترونيكي مجله، در غني تر كردن مطالب فصلنامه و ارتقاء سطح دانش جامعه علوم پزشكي كشور، ما را ياري نمايند.

ضمناً تلاش مي نماييم تا در سال 1387 مجله اپتومتري ايران داراي رتبه علمي – پژوهشي گردد.

اين مجله به رايگان براي اپتومتريستها، چشم پزشكان، مراكز تحقيقاتي مربوط به چشم و بينائي، مراكز آموزشي – درماني علوم پزشكي و ... ارسال مي گردد.

اپتومتریست فرشاد عسکریزاده

سردبیر مجله وعضو هیئت مدیرۀ انجمن علمی اپتومتری ایران

هیچ نظری موجود نیست: