شنبه، بهمن ۲۷، ۱۳۸۶

سئوال هفته


این کودک 6 ساله مبتلا به سندرم دون است یک اپتومتریست به او عینکی داده که معتقد است دید خوبی را برای کودک فراهم می کند اما خانواده او می گویند کودک در نگاه به روبرو چانه اش را بالا نگه می دارد
1- علت احتمالی وضعیت خاص سر و چانهa. habit
b. This is the usual head posture for patients with Down's syndrome.
c. tight neck muscles
d. He can see better.
e. none of the above

در برخورد با کودک دنبال چه می گردید؟2


a. anisocoria
b. blepharitis
c. nystagmus
d. lid fissure abnormalities
e. tightness of the neck muscles


درمان احتمالی چیست؟3


a. eye muscle surgery
b. prism
c. orthopedic surgery
d. Botox
e. none of the aboveپاسخ1-d - He can see better
2-c -- nystagmus
3-a -- eye muscle surgeryهیچ نظری موجود نیست: