یکشنبه، اسفند ۰۵، ۱۳۸۶

تجویز دارو توسط اپتومتریست ها

یک سئوال
در مورد تجویز دارو ایا کسی تا بحال اقدام و پیگیری کار آمدی انجام داده است؟ و ایا فکر می کنید طرح این سئوال در مقطع کنونی طرفداری داشته باشد؟ البته از دوستان کارشناسی ارشد که وقت بیشتری در این مورد دارنداز جمله اقایان: علی میرزایی و دوستدار و مومنی مقدم و... در این مورد انتظار میرود تا پیشقدم باشند.
و ایا میدانید که کارشناسان مامایی حق تجویز 50 قلم دارو را دارند؟

هیچ نظری موجود نیست: