دوشنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۸۶

ارتقاء رشته اپتومتری

در مورد ارتقاء رشته به مقطع OD چه به صورت پیوسته ویا ناپیوسته با توجه به ارتقاء تحصیلی وعملکردی تمام رشته ها و اینکه پس از ۳۳ سال رشته ما همچنان ثابت مانده است چه نظری دارید؟آیا مثل برخی فکر میکنید که وظیفه جامعه اپتومتری نیست و ما همچنان باید منتظر بمانیم که بورد اپتومتری در این مورد کاری کند ؟؟؟!!!!

هیچ نظری موجود نیست: