یکشنبه، اسفند ۲۶، ۱۳۸۶

پانزدهمین شماره نشریه مردمک

پانزدهمین شماره نشریه مردمک فصلنامه اختصاصی دانشجویان اپتومتری مشهد منتشر شد مهمترین خبر این شماره مردمک پیشنهاد آقای حسینی یزدی برای تشکیل جامعه دانشجویان اپتومتری ایران است که امیدواریم مورد توجه همکاران و دوستان دانشجو قرار گیرد

هیچ نظری موجود نیست: