یکشنبه، اسفند ۱۹، ۱۳۸۶

فصلنامه علمی خبری انجمن علمی اپتومتری ایران


شماره های هجدهم و نوزدهم فصلنامه علمی خبری انجمن علمی اپتومتری ایران بصورت توامان منتشر شد
در این شماره می خوانیم:
فراخوان مقاله برای مجله اپتومتری ایران
پیام دبیر علمی دهمین کنگره سراسری اپتومتری در زاهدان
اپتومتریست حامد مومنی مقدم .MSc

سایتهای الکترونیکی اپتومتری و چشم

ساختار یک مقاله علمی

رویدادها و کنگره های جهانی مربوط به چشم در سال 2008

سیاه مشق لنزهای تماسی 2 :لنز تماسی نرم
اپتومتریست فرشاد عسکریزاده .BSc

هنرارتباط با کودکان در معاینات اپتومتری
اپتومتریست شکرالله شفاهی . BSc

اصلاح خطاهای انکساری در کودکان
اپتومتریست حسین علیمیرزائی . MSc ، اپتومتریست راضیه رضائی . BSc

درمانهای کاربردی تنبلی چشم
اپتومتریست سعید کریمی زاده . BSc

نکات مربوط به تجویز عینک برای بیماران بزرگسال و مسن
اپتومتریست محسن اخگری . BSc

آشنائی با fMRI در مطالعات بینائی
اپتومتریست علی میرزاجانی .PHD

توپوگرافی قرنیه
اپتومتریست منصوره شکوهیان . BSc


نویسندگی در مجله انجمن علمی اپتومتری ایران

هیچ نظری موجود نیست: