پنجشنبه، فروردین ۱۵، ۱۳۸۷

بزودی اپتومتریست ها در همه نقاط جهان حق تجویز دارو بطور مستقل را بدست خواهند آورد

اپتومتریست ها مراقبین سلامتی چشم و بینایی هستند آنها در همه زمینه های مرتبط با سلامتی چشم مانند تجویز و ساخت عینک ،تجویز لنزهای تماسی ،تشخیص و درمان اختلالات دید دوچشمی ،تشخیص بیماریهای چشمی و همچنین آثار و عوارض بیماریهای عمومی بر روی چشم آموزش می بینند

اپتومتریستها قادرند بطور مستقل از چشم و ضمائم آن معاینه بعمل آورند و اقدام به تجویز عینک و لنزهای تماسی یا سایر اقدامات درمانی جهت رفع اختلالات دید دوچشمی نمایند در گذشته اپتومتریست ها فقط مجاز به استفاده از داروها برای مقاصد تشخیصی بوده اند و استفاده از دارو برای مقاصد درمانی توسط اپتومتریست ها مجاز نبوده است بتدریج در بعضی کشورها این نیاز احساس شد که لازم است تا اپتومتریست ها نیز بتوانند در اقدامات درمانی مشارکت نمایندقانونگذاران در این کشورها به این نتیجه رسیدند که در صورت تمرکز همه مسئولیت های مربوط به تجویز در یک تجویز کننده سلامتی بیماران بهتر حفظ خواهد شد بدین ترتیب اقدامات قانونی در این زمینه انجام شد و اپتومتریست ها توانستند حق تجویز مستقل بعضی اقلام دارویی را بدست آورند تجویز مستقل بدین مفهوم است که اپتومتریستهای که آموزش های خاصی را گذرانده اند قادر خواهند بود تا در صورت تشخیص مشکلی که نیازمند درمان دارویی باشد اقدام به نوشتن نسخه دارویی نمایند این امر می تواند منجر به صرفه جویی در وقت و هزینه بیماران و ممانعت از مراجعه مجدد به پزشکان دیگر برای همان مشکل گردد علاوه بر این امکان تجویز دارو بطور مستقل این فرصت را به اپتومتریست ها می دهد تا از دانش و مهارت های خودشان بهتر استفاده نمایند و خدمات بهتری را به جامعه ارائه کنند

اپتومتریست هایی که مایلند تا حق تجویز دارو را بدست آورند باید دوره های آموزشی خاصی را بگذرانند و سپس توانایی آنها با انجام آزمونها و امتحانات خاصی مورد تایید قرار گیرد علاوه بر این آنها باید در دوره های آموزش مداوم که بطور دوره ای برگزار می گردد شرکت کنند و دانش خود را بروزنمایند

امکان تجویز مستقل یک پیشرفت قابل ملاحظه برای اپتومتریست ها ست که مبنای آن تجربه و مهارت بالینی آنهاست و نشاندهنده اعتماد جامعه به دانش آموختگان اپتومتری است این تحول جدید فرصتهای جدیدی را هم برای اپتومتریستها و هم برای چشم پزشکان برای کار با یکدیگر و در کنار یکدیگر فراهم می سازد

بدیهی است که اپتومتریستها فقط مجاز به تجویز داروهای خاصی خواهند بود و تجویز هر گونه دارو به جز مواردی که قانون معین می سازد مجاز نخواهد بود و همچون گذشته هرگاه که اقدامات تخصصی تری مورد نیاز باشد بیماران به چشم پزشکان ارجاع داده خواهند شد به امید آنکه در کشور ما نیز اقدامات اولیه برای انجام این تحول بزودی آغاز گردد

هیچ نظری موجود نیست: