پنجشنبه، فروردین ۲۲، ۱۳۸۷

تجویز دارو توسط اپتومتریست ها

یادمان نرود که تجویز دارو توسط اپتومتریست ها حق مسلم مردم است و نه حقی برای اپتومتریست ها ، بلکه تجویز دارو یک وظیفه حرفه ای برای اپتومتریست ها می باشد. در شرح وظایف اپتومتریست ها در سال 1368 بیان گردیده که لیست دارو های مجاز برای اپتومتریست ها متعاقبا ً اعلام می گردد آیا وقت این زمان متعاقب هنوز نرسیده است. به نظر می رسد ما نخواسته ایم
دکتر علی میرزاجانی

هیچ نظری موجود نیست: