چهارشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۸۷

فقدان نظارت بر تابلوها و نوشته های روی سر نسخه ها

در زمانی نه چندان دور هم نظارت بر درمان وهم انجمن های صنفی بر آنچه که بر سردر تابلوها و یا سرنسخه ها نوشته می شد واقعا نظارت داشتند و کسی حق نداشت عبارت یا لفظ غیر واقعی را در این دومحل درج نماید اما این روزها بنظر می رسد نه نظارت بر درمان و انجمن های صنفی هیچکدام دیگر کاری به این امور ندارند و هر کس هرکاری دلش بخواهد انجام می دهد اخیرا سرنسخه یکی از همکاران همشهری بدستم رسید که تعجب مرا برانگیخت اپتومتریست... مدرس دانشگاه علوم پزشکی یک شهر و دانشگاهی که در استان دیگری واقع است عبارتی که حداقل در زمان حال کاملا با واقعیت منطبق نبود علاوه بر این عباراتی همچون در مان انحرافات چشمی و درمان این یا آن مشکل در ان درج شده بود عباراتی که درج آنها در سرنسخه در گذشته همواره مورد اعتراض اداره نظارت بر درمان قرار می گرفته است بنظر می رسد ممانعت از درج این قبیل عبارات هم سلیقه ای و قائم به شخص شده اند و بسته به نظر مدیران در هر دوره ای شدت و سختی آنهم تغییر می کند چه خوب بود اگر حتی اگر ناظری هم وجود نمی داشت حداقل ما خودمان خودمان را قاضی می کردیم و عبارتهای اغراق آمیز و نادرست را وارد سرنسخه یا تابلوی سردر دفتر کارمان نمی کردیم

هیچ نظری موجود نیست: