سه‌شنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۸۷

چرا قطره سولفاستامید دیگر کاربرد چندانی ندارد؟

زمانی بود که در بیشتر نسخه های چشمی حتما یک قطره سولفاستامید دیده می شد اما امروزه با آمدن آنتی بیوتیکهای جدید چشمی و بروز مقاومت در میان باکتریهای مولد عفونتهای چشمی دیگر این دارو کاربردی ندارد علت چیست؟
همانطور که می دانید باکتریها اسد فولیک را از پاراآمینوبنزوئیک PABA سنتز می کنند اسید فولیک برای ادامه فیزیولوژی سلول ضروری است داروهای گروه سولفا که باکتریواستاتیک هستند تولید اسید فولیک را متوقف می سازند داروهای گروه سولفا از نظر شیمیایی مشابه PABA هستند و بطور رقابتی مانع از تولید اسید فولیک می گردند این امر در نهایت منجر به مرگ سلول میگردد اگرچه که داروهای سولفا وسیع الطیف هستند ولی بیشتر گونه های استافیلوکوک و پسودوموناهانسبت به آن مقاوم شده اند علاوه بر این در عفونتهایی که مقادیر قابل توجهی اگزودای چرکی وجود دارد بدلیل وجود مقدار زیادی PABA در این ترشحات داروهای سولفا اثر چندانی ندارند
همچنین تعداد بسیار زیادی از بیماران نسبت به داروهای سولفا آلرژی دارند به این دلایل داروهای سولفا که زمانی بخش مهمی از درمانهای چشمی بودند دیگر کاربردی ندارند و سایر آنتی بیوتیک ها مانند فلوروکینولون ها و آمینوگلیکوزید ها جای آنها را گرفته اند
در موارد خاصی که یک کنژکتیویت خفیف و خود محدود کننده وجود دارد و شما احساس می کنید بجای دادن اطمینان بهتر است بیمار درمان شود می توان از داروهای سولفا که هم ژنریک هستند و هم ارزان وهمچنین در موقع ریختن در چشم احساس سوزش مختصری نیز ایجاد می کنند به عنوان دارونما استفاده نمایید

هیچ نظری موجود نیست: