پنجشنبه، فروردین ۱۵، ۱۳۸۷

Pellucid marginal degeneration


:

شرایط نادری است که در آن قرنیه کم کم نازکتر می شود و سطح اپتیکی قرنیه نامنظم شده و بینایی فرد تارمی گردد. قسمت پایین قرنیه بسمت جلو بیرون زدگی پیدا می کند(تصویر 2).پیشرفت آن کاملا آهسته است و پس از گذشت 10 سال از شروع پیشرفت آن بسیار کم یا حتی ثابت میشود . توزیع آن از نظر جنس مساوی است. در سنین 20 تا 40 سال بروز میکند و برخلاف کراتوکونوس در سنین بلوغ دیده نمی شود. معمولا هر دو چشم درگیر میشوند اما درگیری آنها قرینه نیست .رفرکشن و کراتومتری against the rule astigmatism
را نشان میدهند و بینایی با عینکهای اسفروسیلندریکال کاملا تصحیح نمی شود.بررسی با اسلیت لمپ نازک شدگی قرنیه را در ساعت 4 – 8 نشان میدهدو منطقه نازک شدگی معمولا شفاف، بدون عروق و بدون رسوب چربی است.هیدروپس قرنیه به ندرت همراه با درد دیده می شود. تشخیص بوسیله ابزارهای تصویربرداری چشمی استtopography، orb scanП و pachymetry
در توپوگرافی قدرت کم قرنیه در امتداد محور عمودی مرکز ،افزایش قدرت قرنیه در ناحیه تحتانی
و قدرت بالای قرنیه در امتداد مریدینهای مایل تحتانی دیده می شود.
"crab claw" مشخصه توپوگرافی آن است.تصویر 1 بررسی آنرا با orb scan II
نشان میدهد.
در بررسی پاکی متری ممکن است نازک شدگی قرنیه از مرکز به محیط و یا تفاوت پاکی متری بین ناحیه مرکزی و تحتانی قرنیه وجود داشته باشد.تصحیح بینایی با کنتاکت لنزهای سافت توریک ، بای توریک و سخت است.بسیاری از موارد خفیف در مراحل اولیه تشخیص داده نمی شود و گاهی اوقات تشخیص در حالی است که بیمار مشاوره برای لیزر انجام میدهد .برای این بیماران بدلیل کدورت شدید، نازک شدگی بیش از حد قرنیه و نتایج غیر قابل پیش بینی آنها انجام
laser surgery
توصیه نمیشود .

هیچ نظری موجود نیست: