سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۷، ۱۳۸۷

تجویز دارو حقی برای همه اپتومتریستها

بعضی از همکاران در اظهارنظرهایی که در مورد گرفتن حق تجویز دارو شده بود چنین اظهار نظر کرده بودند که چنین حقی به احتمال زیاد فقط برای کارشناسان ارشد یا دارندگان مدرک دکترا خواهد بود درحالی که به هیچ وجه چنین قصدی در کار نیست و اگر حقی ایجاد شود مطمئنا باید برای همه و بویزه برای کارشناسان که بدنه اصلی اپتومتری را تشکیل می دهند باشد در همه جای دنیا بار اصلی حرفه اپتومتری بردوش فارغ التحصیلان مقطع اولیه اپتومتری است و مقاطع بالاتر صرفا برای انجام پژوهش و تدریس تربیت می شوند و حیطه کاری آنها تفاوتی با مقطع اصلی ندارد بنابراین در کشور ما نیز تکیه اصلی همه دست اندرکاران باید گرفتن حق تجویز دارو برای مقاصد درمانی در ابتدا برای کارشناسان باشد واگر این مقطع برای این کار کم است باید تلاش شود
تا طول دوره کارشناسی را همانند کشور استرالیا از چهار سال به پنج سال افزایش داده شود
حسین علیمیرزایی کارشناس ارشد اپتومتری

هیچ نظری موجود نیست: