شنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۸۷

هفتمين همايش اپتومتري خراسان برگزار شد

هفتمين همايش اپتومتري خراسان با حضور حدود ‪ ۴۰۰‬اپتومترسيت (كارشناس بينايي سنجي) از سراسر كشور روز پنجشنبه در مشهد برگزار شد.
در اين همايش دو روزه بيش از ‪ ۲۰‬مقاله در زمينه اختلالات بينايي و بيماريهاي چشم در قالب سخنراني و پوستر توسط استادان دانشگاه و صاحبنظران اپتومتري ارائه مي‌شود. دبير هفتمين همايش اپتومتري هدف از برگزاري آن را مطابق سالهاي گذشته در راستاي ارتقاي سطح علمي اپتومتريست‌ها و آشنايي با تازه‌ترين دستاوردهاي علمي در اين رشته عنوان كرد. محمود تازيك افزود: امسال محور اصلي مباحث مطرح شده در اين همايش را انحرافات چشمي كه از اختلالات شايع بينايي است، تشكيل مي‌دهند. به گفته وي، شيوع و علل ايجاد استرابيسم(انحراف چشمي)، روشهاي درماني و نقش تغذيه بر انحرافات چشمي مهم‌ترين موضوعات همايش در اين راستاست. عضو انجمن علمي اپتومتري كشور طي سخناني در اين همايش گفت: با كمال تاسف ميزان انحرافات چشمي و همچنين بيماريهاي چشم در كشور وضعيت مطلوبي را ندارد. دكتر عباس عظيمي افزود: انحرافات چشمي اعم از نزديك بيني، دور بيني و آستيگماتيسم هم‌اكنون ‪ ۲۸‬تا‪ ۳۲‬درصد جمعيت كشور را درگير ساخته است. وي ناكافي بودن آگاهي جامعه در خصوص مراقبت از چشم، تغذيه نادرست، نبود طرح مراقبت‌هاي مستمر از چشم را از جمله دلايل شيوع انحرافات چشمي عنوان كرد. هم‌اكنون بيش از يك هزار و ‪ ۷۰۰‬اپتومتريست و يك هزار و ‪ ۲۰۰‬چشم پزشك در سراسر كشور فعاليت دارند. هفتمين همايش اپتومتري خراسان طي روزهاي ‪ ۲۶‬و ‪ ۲۷‬ارديبهشت ماه با همكاري دانشگاه علوم پزشكي مشهد برگزار مي‌شود.

هیچ نظری موجود نیست: