شنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۸۷

جلسه مشترک مسئولین تشکلهای اپتومتری کشور


در حاشیه هفتمین همایش اپتومتری خراسان ، جلسه مشترک مسئولین تشکلهای اپتومتری کشور با حضور اعضای هیئت میره های انجمن اپتومتری خراسان ، انجمن علمی اپتومتری ایران ، جامعه اپتومتری ایران و انجمن اپتومتری فارس برگزار گردید.

در این جلسه که با شعار اتحاد، انسجام و خدمت رسانی و به همت انجمن اپتومتری خراسان تشکیل شد، شرکت کنندگان بر ضرورت اتحاد و همدلی و تمرکز در پتانسیلهای موجود همه تشکلها تأکید نمودند. یکی از تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه برگزاری کنگره سراسری اپتومتری با مشارکت انجمن علمی و انجمن صنفی کشور در تابستان سال جاری بود. این جلسه پس از حدود 5/1 ساعت با مصوبات مختلف مبنی بر راهکارهای اجرایی فعالیتهای مشترک تشکلهای اپتومتری به پایان رسید

هیچ نظری موجود نیست: