شنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۸۷

چرا استروئیدها را بتدریج کاهش می دهیم؟

برای درک اینکه چرا لازم است بجای قطع ناگهانی استروئیدها استفاده از آنها را بتدریج کاهش دهیم نخست باید سیستم تنظیم استروئیدهای طبیعی بدن در جریان خون رابهتر بشناسیم
هیپوتالاموس ماده ای تولید می کند که عامل آزاد کننده کورتیکوتروپیک یا CRF نامیده می شود این ماده به هیپوفیز قدامی رفته وباعث آزاد شدن هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک یاACTH میشود این ماده باعث می شود تا قشر غده فوق کلیه (آدرنال)تولید استروئیدهای طبیعی ،کورتیزون و کورتیکوسترون را تنظیم نماید وقتی که سطح استروئیدهای طبیعی در پلاسما افزایش می یابد تولید ACTH کاهش پیدا می کند این سیتم فیدبک منفی به حفظ هموستاز کورتیزون و کورتیکوسترون کمک می کند وقتی که یک بیماراستروئیدهای مصنوعی رابرای مدت طولانی دریافت می کند قشر آدرنال تولید استروئیدهای فیزیولوژیک را کاهش می دهد این امر می تواند منجر به آتروفی قشر آدرنال و حتی کاهش فعالیت هیپوفیز گردد این یکی از دلایلی است که ما به خاطر آن استروئیدها را بتدریج کاهش می دهیم . این کار باعث می شود تا قشر آدرنال زمان کافی برای شروع به تولید مجدد سطحی نرمال از استروئیدهای طبیعی را داشته باشد .کاهش ناگهانی استروئیدهای مصنوعی می تواند بطور بالقوه بدن را دچار کمبود غیر طبیعی سطح استروئیدها کند
اگر چه که این موضوع بیشتر در مورد استروئیدهای سیستمیک صدق می کند ولی احتمال رویداد آن با استروئیدهای چشمی نیز وجود دارد یک مطالعه نشان میدهد یک قطره از دگزامتازون 0.1%چشمی برای چهار بار در روز برای شش هفته منجر به کاهش سطح استروئیدهای طبیعی گشته است البته روشن است که بندرت ممکن است چنین دوزی تجویز گردد
یک دلیل مهمتر برای کاهش تدریجی استروئیدهای چشمی اثر انعکاسی التهابات چشمی است بخاطر بیاورید که استروئیدها باعث کاهش التهاب و نه از بین رفتن کامل آن می شوند کاهش ناگهانی استروئیدهای موضعی می تواند باعث بازگشت التهاب تضعیف شده گردد
یک قاعده کلی: وقتی که التهاب کنترل شد تعداد دفعات استفاده از دوز استروئید تجویزشده را به نصف کاهش دهید یک مثال :یک قطره در ساعت برای دو روز ، یک قطره در هر دو ساعت برای دو روز ، یک قطره در هر چهار ساعت برای چهارروز و یکقطره دوبار در روز برای چهار روز و یا هم یکقطره چهار بار در روز برای یک هفته و سپس یکقطره دوبار در روز برای چهار روز

حسین علیمیرزایی کارشناس ارشد اپتومتری

REF:Krupint. Mandell Al. podosSM. Becker B topical corticosteroid therapy and pituoitury adrenal function ,Ach ophthal,1976 Jun 94(6)919-20

هیچ نظری موجود نیست: