سه‌شنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۸۷

chromstereopsis

شما هم ممكن است متوجه شده باشيد كه در يك زمينه سياه اشياءقرمز جلوتر از اشياء آبي بنظر مي رسند اين اثر chromstereopsis ناميده مي شود همانطور كه مي دانيد چشم انسان حدود نيم ديوپتر خطاي رنگي دارد حتي افرادي كه داراي كور رنگي سبز-قرمز هستند نيز اين اثر را مي توانند مشاهده كنند براي فوكوس نمودن قرمز چشم بايد تطابق كند درحاليكه براي فوكوس نمودن آبي چشم بايد تطابق خودش را ريلاكس نمايد در نتيجه اجسام قرمز جلوتر از اجسام آبي به نظر مي رسند تفاوت در ميزان تطابق لازم براي فوكوس نمودن بخش هاي مختلف يك تصوير رنگي باعث سه بعدي بنظر آمدن آن مي شود

هیچ نظری موجود نیست: