یکشنبه، تیر ۳۰، ۱۳۸۷

اعتراض به همکاران متخلف

سلام
به کرات دیده وشنیده شده است که برخی همکارانیکه با متخصص طب کار همکاری میکنند مهر خود را به بهایی اندک به انها اجاره می دهند( از مریضی 9 ریال تا یکصد ریال) یعنی اینکه خودشان در محل معاینه حضور ندارند و متخصص طب کار با اکراه مهر انها را پای ورقه میزند و بابت هر مهر زدن به ایشان از 9 ریال تا 100 ریال انهم با کلی منت و قیافه پرداخت میکند که یعنی اینهم حقت نیست و دارم به شما لطف میکنم و.......
حال با این استحاله فرهنگی واز خود بیگانگی این همکاران که پول را به هر بهایی بر هر چیزی ترجیح میدهند چه کنیم؟

هیچ نظری موجود نیست: