پنجشنبه، مرداد ۰۳، ۱۳۸۷

سلام
در مورد اینکه چرا امتیاز تجویز دارو که یکی از حقوق مسلم اپتومتریستها می باشد تا کنون به آنها اعطا نشده است جامعه اپتومتری ایران مکاتبات اولیه را انجام داده است و اکنون جای چند سئوال مطرح است که:
- ایا آحاد جامعه اپتومتری خواهان به دست آوردن این حق هستند یا نه
- در صورت پیگیری این مطلب از سوی جامعه اپتومتری ایران در این زمینه حمایت کافی و لازم را خواهند داشت(حداقل ترین کار پرداخت حق عضویت جامعه اپتومتری ایران) چون این امر مستلزم پیگیریهای زیاد وصرف زمان زیادی خواهد بود
- دانشجویان اپتومتری حال حاضر اپتومتری چگونه وچه کمکی می کنند( در تمام مقاطع)
- اعضائ هیت علمی دانشگاهای جهارگانه اپتومتری ایا حاضرند در این زمینه کمک نمایند
- اعضا بورد اپتومتری در این زمینه چه کمکی می نمایندو ایا با این نظر (گرفتن حق تجویز دار) موافق هستند یانه
- و اینکه اگر بخواهیم تک تک اپتومتریستها در این زمینه حداقل یکبار نامه بنویسند ایا حاضر به این کار هستند.
-
منتظر جوابهای شما هستیم

هیچ نظری موجود نیست: