یکشنبه، مرداد ۰۶، ۱۳۸۷

موفقيت در تجويز داروتوسط اپتومتريست ها

براي موفقيت در فرآيند تجويز دارو توسط اپتومتريست ها لازم است توجه خاصي به آموزش مداوم داشته باشيم همانطور كه ديد در يكي از پست هاي گذشته به موضوع يادگيري مادام العمر به عنوان يك نياز ضروري آموزش پزشكي اشاراتي شد اپتومتري حالا ديگر وارد عرصه درمان شده است و شاغلان آن يعني اپتومتريست ها بايد از همه مهارتهاي يادگيري و ارتباط و بهره برداري از منابع علمي مانند اينترنت و مجلات الكترونيكي برخوردار باشندما بايد نگاه ويژه اي نيز به امر پژوهش داشته باشيم هيچ حرفه يا شغلي بدون تحقيق و پژوهش پابرجا نمي ماند افزايش تعداد پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد نويد بسيار خوبي براي توجه به امر پژوهش در عرصه اپتومتري است پرداختن به درمان نبايد ما را از فرآيند ساخت وارائه عينك غافل نمايد ارائه يك سرويس اپتومتري كامل مستلزم توجه به همه مراحل معاينه تشخيص و درمان مي باشد پس بكوشيم تا با مطالعه روزانه و جستجو در كتابها و شبكه جهاني اينترنت اطلاعات و دانش خودمان را بروز نماييم و بر كيفيت و كميت خدماتي كه به جامعه ارائه مي كنيم بيفزاييم

هیچ نظری موجود نیست: