شنبه، شهریور ۱۶، ۱۳۸۷

جایگاه اپتومتری در ایران

عرض ادب واحترام حضور سروران ارجمند و اساتید گرامی و همکارانیکه اهمیت اپتومتری را درک می کنند.
ارتقاء کمی و کیفی رشته اپتومتری وسیله ایست که هدف تعالی بخشیدن به رشته را فراهم می نماید .در تمام کشورهای جهان مدارک بالاتر علمی اسباب پیشرفت رشته محسوب می شوند .بخاطر بیاوریم زمانی را که اپتومتری در ایران فوق دیپلم بود و هنوز لیسانس اپتومتری در دانشگا هها وجود نداشت . آیا ما باز هم این جایگاه را داشتیم ؟با فوق دیپلم اپتومتری ،اکنون نهایتاً منشی مطب چشم پزشک،مامائی و ... بودیم اما ارتقاءرشته در دهۀ60 به لیسانس، رشته را متحول کرد.
اکنون مسیر فوق لیسانس روبه رشد است ولی کافی نیست.سالیانه در ایران بین 80 تا 100 اپتومتریست تربیت دانشگاهی می شوند که این تعداد بایستی بین 30 تا 40 اپتومتریست فوق لیسانس سالیانه به جامعه تحویل بدهند تا اسباب ارتقاء کمی و کیفی رشته فراهم شود .پس هنوز در ابتدای راهیم .
در نقشۀ جامع علمی- کاربردی کشور فوق لیسانس مد نظر قرار گرفته است و در سند چشم انداز توسعه تحقیق مورد لطف قرار گرفته است که متاً سفانه تحقیق در ایران از فوق لیسانس وهیئت علمی از فوق لیسانس آغاز می شود و بر اساس نقشۀ راه در سالهای آینده نمایندگی مجلس ،نمایندگان نظام پزشکی ،استخدامهای مدیریت تصمیم گیری وزارت بهداشت و ...حداقل بایستی فوق لیسانس یا دکترا باشند. اگر ،بجای 10 نفر دکترای اپتومتری در کشور200 نفر دکترای اپتومتری در کشورداشتیم اکنون جایگاه لیسانس و فوق لیسانس و دکترای اپتومتری در کشور به مراتب بهتر از این بود که هست و قطعاً ما هم ،در مجلس ،کمیسیونهای پزشکی ،نظام پزشکی و وزارت بهداشت و درمان کرسیهای خودمان را داشتیم.
آنان که فوق لیسانس شده اند وآنان که در این مقطع قبول شده اند دیگر متعلق به خودشان نیستند. هر کس فوق لیسانس خوانده یا می خواند با یستی بداند که دیگر متعلق به همکارانش شده است و بایستی ملی بیا ندیشد و به فکر همکاران لیسانس خود باشد چون آنان بستر و اکثریت رشته هستند و تلاش هر فوق لیسانس با یستی برای بهینه سازی مسیر تعالی اپتومتریستهای لیسانس باشد .
هر فوق لیسانس ودکترای اپتومتری با یستی نزد خود سوگند و عهد نما ید که خود را فدا و وقف همکاران لیسانس خود کند نه اینکه از مقطع خود سوء استفاده مال وجاه نموده و یا جایگاه همکاران لیسانس خود غصب یا تضعیف کند .هر رشتۀ علمی جهت پیشرفت نیاز به رهبران علمی و استراتژیست دارد .
فوق لیسانس یک مدرک نیست بلکه یک تعهد است جهت احیاء و احقاق جایگاه والای اپتومتری .
ضمن سپاس از بذل عنایت همکاران به تمام پذیرفته شدگان با احترام متذکر می شوم که با یستی فوق لیسانس را آغازی برای بزرگ اندیشی ، آینده نگری و فداکاری علم و اندیشه برای همکاران لیسانس قرار دهیم زیرا که فداکاری بالاترین ارزشهای انسانی است
.

هیچ نظری موجود نیست: