سه‌شنبه، مهر ۰۲، ۱۳۸۷

بنیانگذار اپتومتری در ایران: اپتومتری لازمه جامعه پزشکی است

بنیانگذار رشته اپتومتری در ایران گفت: اپتومتری لازمه جامعه پزشکی است و به سبب همین نگاه ‌در سالهای اخیر جایگاه این رشته ارتقا یافته است
دکتر مجتهدی با اشاره به پیشرفتهای علمی این رشته در جهان به ویژه در سالهای اخیر ‌افزود:‌ توان علمی متخصصان ایران در حدی است که بدون وابستگی به دیگر کشورها می توان به همه پیشرفتها دست یافت

هیچ نظری موجود نیست: