چهارشنبه، مهر ۰۳، ۱۳۸۷

پیشنهاد بی شرمانه:

اخیرا در یکسری از پیشنهادهای عینکسازان برای همکاری با اپتومتریستها، سوای نحوه تنظیم قرار داد و حقوق و ویزیت و ... متاسفانه مشاهده میکنیم که در خیلی از پیشنهادها به اپتومتریست گفته میشود که تمام درآمد کنتاکت لنزمتعلق به عینک ساز میباشد و اپتومتریست فقط فیت لنز را انجام میدهد و قیمت،مارک لنز،سود،تحویل و ... توسط عینکساز انجام میشود.
این چه طرز فکر بی شرمانه ایست وچرا دوستان چنین همکاری هایی را قبول میکنند.!!!!!!
انجام این همکاری با این شرایط جایگاه معنوی اپتومتری و تشخص حرفه ای و جایگاه اجتماعی رشته را تنزل میدهد.

هیچ نظری موجود نیست: