پنجشنبه، مهر ۲۵، ۱۳۸۷

یاد یک خاطره

پذيرش دانشجو براي دوره تربيت تكنسين اپتومتري (ديد سنجي)

دانشكده پزشكي دانشگاه ملي ايران جهت دوره فوق ديپلم اپتومتري (ديد سنجي)براي نيمسال دوم سال تحصيلي 55-1354 عده اي دانشجو با شرايط زير ميپذيرد
1-دارا بودن گواهينامه ششم متوسطه طبيعي يا رياضي
2- سن حداقل 18 سال و حداكثر 30 سال
3- در صورت مشمول بودن ،ارائه برك انجام خدمت وظيفه و يا معافي (غير از معافي پزشكي)
4- دانستن زبان انگليسي يا فرانسه
5-گواهي سلامت جسمي و روحي از بيمارستانهاي دانشگاه ملي ايران پس از موفقيت در امتحانات
داوطلبان واجد شرايط ميتوانند تا روز 25 ديماه 54 همه روزه باستثناي روزهاي تعطيل از ساعت 8 تا 12 و 13 تا 17و پنجشنبه ها از ساعت 8 تا 12 با در دست داشتن مدارك زير :
1- فتوكپي شناسنامه يكبرگ
2-فتوكپي گواهينامه ششم متوسطه طبيعي يا رياضي يكبرگ
3-عكس سه قطعه
4-فتوكپي وضع مشموليت يكبرگ
5 رسيد بانكي بمبلغ يكهزار ريال بحساب شماره 1002 بانك ملي ايران شعبه دانشگاه ملي ايران واقع در اوين مراجعه نمايند
داوطلبان بايد ساعت 8 صبح روز54/10/27 جهت دريافت كارت ورودي و امتحان كتبي بدانشكده پزشكي مراجعه نمايند و از قبولشدگان امتحان كتبي ، در تاريخي كه بعدا اعلام خواهد شد مصاحبه بعمل خواهد آمد .
دوره تربيت تكنيسين اپتومتري دو سال است و دانشجويان پس از موفقيت در امتحانات باخذ فوق ديپلم اپتومتري نايل خواهند شد.
شهريه دانشجويان 45000 ريال طبق مبلغ تعيين شده از طرف وزارت علوم و آموزش عالي دريافت خواهد شد دانشجويان مي توانند در مقابل سپردن تعهد خدمت از تحصيل رايگان استفاده نمايند
دانشگاه ملي ايران

هیچ نظری موجود نیست: