یکشنبه، آذر ۲۴، ۱۳۸۷

ابتکارات جالب در اپتومتری - 1کنتاکت لنزهای الکترونیکی مخصوص که میتوانند دید بالای 10 / 10 ایجاد نمایند

یک محقق نمونه اولیه کامل شده را در دست دارد .

نمونه اولیه کنتاکت لنز مذکور از نظر سازگاری زیستی در چشمان خرگوش بررسی میگردد.

محققان میگویند میتوان با کنتاکت لنزهای الکترونیکی مخصوص دید فوق انسانی ( دید بالای 10 / 10 ) به دست آورد . این نوع کنتاکت لنزها را میتوان در افراد دارای Low Vision نیز بکار برد .

بر پایه نتایج حاصل از مطالعات ، مخترعان دانشگاه واشنگتن میگویند که میتوان توسط تکنولوژی زیستی امکاناتی چون حالت تلسکوپیک و یا نمایشکرهای کامپیوتری مجازی را در مقابل چشم ایجاد نمود . نمونه اولیه (Prototype) کنتاکت لنز های در دست آزمایش در چشمان خرگوش بررسی شده و از نظر زیستی با چشم سازگار هستند . البته این لنزها هنوز امکان تصحیح دید را ندارند ونمونه اولیه فقط یک صفحه نمایش مجازی تک رنگ روی تصویر محیط واقعی انداخته میشود ولی به گفته محققان این طرح میتوان از آن برای کارهای بی سابقه ای چون مشاهده اطلاعات وسیله نقلیه توسط رانندگان یا خلبانان ، انجام بازیهای رایانه ای ، مرور اینترنت در یک صفحه مجازی و بالاخره دستکاری دید نرمال و افزایش آن استفاده کرد.

جالب است بدانید که رهبری گروه " توسعه الکترونیک برای کنتاکت لنز" در دانشگاه واشنگتن بر عهده هموطن خوبمان آقای بابک پرویز میباشد که استادیار دانشگاه واشنگتن هستند .

هیچ نظری موجود نیست: