جمعه، آذر ۲۹، ۱۳۸۷

نگاهی اجمالی به نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه مراقبت از چشم و بینایی

استفاده از روشهای اپیدمیولوژیک در نقاط مختلف جهان دانش ما را در باره عوامل عفونی ،محیطی ،رفتاری و فرهنگی اجتماعی که بر بروز ، پیشرفت و نتایج بیماریها تاثیر دارند افزایش داده است این مطالعات شواهدی را برای ما فراهم کرده استکه در طراحی استراتژیهای موثر در زمینه پیشگیری و درمان بیماریها بکار برده می شوند
اگر چه که انواع مطالعات اپیدمیولوژیک شامل مطالعات مشاهده ای کلاسیک ، ترایال های بالینی بویژه RCT ، ژنتیک آماری و سایر انواع پژوهش های بهداشتی در آغاز برای تحقیق در مورد علل و راههای درمان اپیدمی های عفونی بوجود آمدند اما اپیدمیولوژی مدرن این روشها را بطور موفقیت آمیزی برای مطالعه بیماریهای مزمن نیز بکار گرفته است
اپیدمیولوژی به ما کمک می کند تا پاتوژنز بیماریها، اثرات بیمارها بر جمعیت ها و نتایج مداخلات را بطور کامل درک کنیم واقعیت این است که مطالعات اپیدمیولوژیک در واقع بخشی از یک لوپ یا حلقه را تشکیل می دهند که در آن نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک به دانشمندان کمک می کنند تا با نگرشی جدید به طراحی مطالعات جدید بپردازند از طرف دیگر یافته های اپیدمیولوژیک به متخصصین علوم اجتماعی و خدمات بهداشتی درمانی کمک می کند تا به بهبود و تکامل استراتژی های مرتبط با این خدمات بپر دازند در واقع درک کامل رفتار بیماریهادر انسان اساس و بنیان پیشرفت و ارائه مداخلات موثر است
اپیدمیولوژی چشمی هسته مرکزی استراتژی بزرگی است که هدف آن کاهش معلولیت های بینایی در جمعیت ها از طریق تشخیص ، پیشگیری ، درمان و توانبخشی بیماریهای کور کننده عمده می باشد
در این سری مطالب با استفاده از مطالب ارائه شده در سایت NEI قصد داریم شما را با نتایج کلی حاصل از پژوهش های انجام شده در زمینه های مختلف مرتبط با چشم و بینایی آشنا کنیم در ابتدا از خطاهای انکساری شروع می کنیم :
بیشتر مطالعات انجام شده بر روی خطاهای انکساری بر روی چهار زمینه عمده متمرکز شده اند (اگرچه که بیشتر این مطالعات بجای بررسی همه انواع خطاهای انکساری فقط بر روی میوپی انجام شده اند)
1- شیوع خطاهای انکساری
2- عوامل خطر میوپی
3-درمان میوپی
4-اپیدمیولوژی ژنتیک میوپی

نکات برجسته نتایج بدست آمده عبارتند از :
نتایج متفاوتی در مورد شیوع خطاهای انکساری (شامل پیرچشمی)در کشورهای مختلف بدست آمده است همچنین شیوع انواع خطاهای انکساری و میزان آنها در کودکان در نقاط مختلف جهان مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است این مطالعات یک روند کلی شامل افزایش شیوع میوپی در اواخر دوران کودکی و اوایل نوجوانی را نشان می دهند همچنین کاهش شیوع خطاهای انکساری بعد از 50 سالگی و شیوع بیشتر این خطاها در جوامع شهری نسبت به جوامع روستایی از دیگر نتایج این مطالعات است خطاهای انکساری اصلاح نشده اثرات سوء زیادی بر عملکرد روزانه دارند و پیرچشمی تصحیح نشده حتی جوامع روستایی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است
مطالعاتی که بیشتر بر روی بچه های سفید پوست انجام شده وجود عوامل خطر متعددی را برای ایجاد میوپی شناسایی نموده اند که از آن جمله می توان به وجود یک تاریخچه خانوادگی میوپی اشاره نمودمطالعه ژنتیک مجموعه اختلالاتی که میوپی نامیده می شوند می تواند بسیار جالب باشد چراکه به شناسایی جایگاه عوامل ژنتیکی مسئول ایجاد میوپی خانوادگی منجر شده است

accomodative lag در کودکان میوپیک بیشتر است و می تواند یک عامل خطر برای میوپی باشد اگر چه که شیوه اندازه گیری آن اهمیت زیادی دارد

AC/A ratio پاسخ قبل از شروع میوپی بالاست کار نزدیک و سطح بالای تحصیلات با بروز میوپی مرتبط است
مطالعات بالینی درمانهای کاهش میوپی موفقیت آمیز بوده اند عینک های دودید قدیمی پیشرفت میوپی را در کودکان ایزوفور در سنین مدرسه کاهش داده اند در یک مطالعه استفاده از عدسیهای تدریجی در گروهی از کودکان که بخاطر وضعیت فوریای آنها غیر انتخابی بوده اند نتایج خوبی بدنبال داشته است اما منجر به اثر درمانی نشده است

هیچ نظری موجود نیست: