دوشنبه، دی ۳۰، ۱۳۸۷

نگاهی اجمالی به نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه چشم و بینایی :کاتاراکت(5)

کاتاراکت علت اصلی نابینایی در سرتاسر جهان است و همچنان در کانون توجه چشم پزشکان قرار داردتلاش می شود تا راههای بهتری برای پیشگیری ، استراتژیهای بهتری برای درمان و علل عدم دسترسی به خدمات جراحی مورد بررسی و پژوهش قرار گیرندنکات برجسته پیشرفت های بدست آمده عبارتند از:

پژوهش های زیادی در باره اتیولوژی کاتاراکت انجام شده که منجر به ایجاد سیستم های معتبری برای طبقه بندی انواع مختلف کاتاراکت بر حسب شدت و نوع کاتاراکت شده است

تشخیص افتراقی انواع کاتاراکت هسته ای ، کورتیکال و زیرکپسولی خلفی اهمیت دارد زیرا توصیف دقیق فنوتیپ کاتاراکت و تعیین میزان شیوع انواع آن در جمعیت های مختلف را فراهم می کند و شناسایی عوامل اتیولوژیک احتمالی را ساده تر می سازد

مطالعات مبتنی بر جمعیت در گروههای نژادی و قومی مختلف تفاوتهای زیادی را در نوع کاتاراکت در این اقوام و نزادها نشان داده است آمریکایی های آفریقایی تبار دارای میزان بیشتر ی از کاتاراکت کورتیکال نسبت به سفید پوستان هستند در حالیکه کاتاراکت هسته ای و در بین آنها شیوع کمتری دارد در ساکنین آمریکای لاتین شیوع کاتاراکت در مقایسه با سفید پوستان بیشتر است همچنین شیوع کاتاراکت در چینی ها نیز بیشتر از سایر ملل می باشد

شیوع انواع کدورت عدسی در زنها با مردها نیز تفاوت دارد بدین ترتیب که کاتاراکت کورتیکال در زنها بیشتر از مردهاست در حالیکه برای دو نوع کاتاراکت هسته ای وزیر کپسولی خلفی تفاوت چندانی در دو جنس دیده نمی شود موانع دسترسی به مراقبت های جراحی برای زنان بیشتر است در بسیاری از کشورها از دست دادن بینایی و کوری زنها بسیار شایع تر از مردهاست مشکلات زنان برای بهره وری از خدمات جراحی کاتاراکت بیشتر است و زنان کمتر از مردان به انجام جراحی کاتاراکت تشویق می گردند

بنظر می رسد خطر بروز کدورت عدسی نوع کورتیکال و در افراد دارای دیابت بیشتر است و با افزایش مدت ابتلاءبه دیابت افزایش می یابد میزان کنترل دیابت که با سطح هموگلوبین گلیسروله سنجیده می شود با شروع و پیشرفت کدورت مرتبط می باشد

قرار گرفتن چشم در معرض اشعه نور خورشید یک عامل خطر برای کاتاراکت کورتیکال است روشهای ارزیابی دقیقتری برای برآورد میزان قرارگرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش بوجود آمده است در یک مطالعه مبتنی بر جمعیت نشان داه شده است که با افزایش قرار گرفتن در معرض اشعه ماوراء بنفش خطر بروز کدورت کورتیکال برای همه افرادجامعه افزایش می یابد این یافته همچنین با گرم شده کره زمین و افزایش کدورت عدسی که ممکن است بخاطر افزایش حفره لایه اوزون باشد نیز ارتباط داه شده است

اما این نکته نیز روشن است که با اقدامات بسیار ساده ای مانند استفاده از عینک های پلاستیکی یا آفتابی در بیرون از منزل و یا استفاده از کلاههای لبه دار می توان میزان قرار گرفتن در معرض اشعه را کاهش داد این اقدامات بخشی از حرکتهای ملی است که در بعضی از کشورها برای آگاهی عموم از خطرات تابش آفتاب براه افتاده است

اثرات کاتاراکتوژنیک بعضی از داروها شناسایی شده اند بنظر می رسداستروئیدهای استنشاقی یک عامل خطر برای کاتاراکت زیر کپسولی خلفی و همینطور کدورت هسته ای عدسی باشد یک رابطه دوز -پاسخ گزارش شده است که امکان درست بودن این رابطه را تقویت می کند

داروهای موضعی برای کاهش فشار داخلی چشم در بعضی از مطالعات مبتنی بر جمعیت به عنوان عامل خطر برای کدورت کورتیکال شناخته شده اند و بعضی مطالعات مداخله ای بالینی نیز این موضوع را تایید کرده اند

مطالعات متعددی در تایید کشیدن سیگار به عنوان یک عامل ایجاد کاتاراکت هسته ای وجود دارند پژوهشهای اپیدمیولوژیک یک رابطه دوز-پاسخ را نشان می دهند کشیدن سیگاربروز و پیشرفت کدورت هسته ای را افزایش می دهد چیزی حدود 20%از موارد کاتاراکت به کشیده سیگار ارتباط داده می شود

احتمال یک زمینه ژنتیک برای کاتاراکت در چندین مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است در مطالعه بر روی دوقلوها وراثتی بودن کاتاراکت هسته ای 46%برآورد شده است در حالیکه نقش عوامل محیطی حدود۱۴٪تخمین زده می شود در یک مطالعه کوهورت بر روی افراد هم تبار که کشیدن سیگار را نیز دربرمی گرفت دخالت چندین ژن نشان داده شد که نشان از پیچیدگی این بیماری دارد همچنین یک منشا ژنتیک قوی برای کاتاراکت کورتیکال نیز شناخته شده است

تفاوتهایی در مورد انجام یا عدم انجام جراحی کاتاراکت در جمعیت ها شناسایی شده است بنظر می رسد آمریکایی های آفریقایی تبار تمایل کمتری نسبت به سفیدپوستان برای انجام جراحی کاتاراکت دارند علیرغم اینکه میزان ناتوانی آنها به دلیل کدورت عدسی مشابه یا حتی بیشتر از سفید پوستان می باشد دلیل این تفاوت مشخص نیست عوامل اقتصادی یا تفاوت زبان به عنوان علل احتمالی چنین تفاوتی مطرح می باشند

پژوهش هایی در مورد نتایج جراحی کاتاراکت انجام شده است ارزیابی اپیدمیولوژیک نشان می دهد که بازیافت بینایی کمتر از حد ایده آل است در حالیکه این احتمال بالقوه وجود دارد که با فراگیر شده خدمات جراحی نتایج ضعیف بینایی نیز افزایش یابد

مطالعات مداخله ای بالینی ساده نشان داده است که انجام آزمایشهای پزشکی قبل از جراحی کاتاراکت باعث بهبود نتایج نمی شود و حذف آنها صرفه جویی اقتصادی را بدنبال خواهد داشت

یک ارتباط شگفت انگیز بین کدورت عدسی و افزایش خطر مرگ زودهنگام در چندین مطالعه اپیدمیولوژیک گزارش شده است و بویژه کدورت عدسی هسته ای و کدورت مخلوط عوامل خطر مستقل مرگ و میر شناخته شده اند اثر عوامل مخدوش کننده ای مانند وضعیت سلامتی و ضعف جسمانی از این نتیجه حذف شده است این همراهی لزوما به مغهوم رابطه علت و معلولی نیست بلکه نشان می دهد که عدسی چشم می تواند پنجره ای برای نشان دادن روند سالخوردگی باشد

هیچ نظری موجود نیست: