یکشنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۸۷

نگاهی اجمالی به نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه چشم و بینایی بخش ششمAMD

دژنرسانس وابسته به سن ماکولا اصلی ترین بیماری کور کننده در جمعیت سفید پوست ایالات متحده است مطالعات اپیدمیولوژیک متعددی در مورد شروع و بروزAMD ورابطه آن با کاهش بینایی در سفیدپوستان اروپایی تبار ،آمریکایی های آفریقایی تبار و لاتینوها انجام شده است نتایج بدست آمده از این مطالعات موید شیوع بالای AMD در افرادبالای 75 سال و بالاتر از آن است در حالیکه شیوع AMD اولیه که با دروزن شبکیه مشخص می گردد در هر سه گروه نژادی مشابه یکدیگر است بروزAMD پیشرفته بویژه نوع Neovascular AMD در سفید پوستان بالاتر از لاتینو ها و آمریکایی های آفریقایی تبار بوده است دلیل این امر نامعلوم است و پژوهش های بیشتری را طلب می کند
چند مورد از دست آوردهای پژوهش های انجام شده در مورد AMD عبارتند از :
در حالیکه گفته می شود شیوع این بیماری به دلیل افزایش افراد مسن جامعه در حال افزایش است اطلاعات جدید نشان می دهد که بروزAMD در یک سن مشخص از افراد جامعه به واقع در حال کاهش نیز می باشد
عوامل خطر AMD
عبارتند از : تاریخچه مثبت خانوادگی و کشیدن سیگار
مطالعه رابطه کشیدن سیگار وAMD دارای کاربردهای بهداشتی زیادی است زیرا تنها عامل خطری است که قابل تعدیل است سایر عواملی که ارتباط آنها با AMD خیلی مستحکم نیست عبارتند از :
نشانگرهای التهاب (مانند شمارش گلبولهای سفید خون ، c-reactive protein )-نشانگرهای بیماریهای قلبی (مانند ضخامت intima-media) - جراحی کاتاراکت ، پرفشاری خون ،مصرف زیاد الکل، عوامل مرتبط با رژیم غذایی ، زندگی اشرافی و چاقی
پیشرفتهای زیادی در درک اتیولوژی ژنتیک AMD حاصل شده است دو مجموعه ژن که اثرات قابل ملاحظه ای بر روی فرد و جامعه داشته اند شناسایی شده اند
یک مطالعه اپیدمیولوژیک نشان می دهد که دوز های بالای روی و سه ویتامین آنتی اکسیدان C ، A و بتاکاروتن باعث کاهش خطر بروز AMD پیشرفته به میزان 25%و کاهش خطر از دست دان بینایی در اثر AMD پیشرفته به میزان 19 درصد شده است
مطالعات مداخله ای بالینی نشان می دهند که با استفاده از VEGF نه تنها بینایی فعلی حفظ شده بلکه مواردی از بهبود و افزایش دید نیز روی داده است
ابزارهای واحدی برای ارزیابی AMD شامل استفاده از یک روش بین المللی برای طبقه بندی AMD و مقیاس جدیدی برای مقایسه شده پیشرفتAMD از جمله دست آوردهای مطالعات انجام شده در زمینه می باشد

هیچ نظری موجود نیست: