چهارشنبه، دی ۲۵، ۱۳۸۷

آیین نامه جدید تاسیس موسسات ساخت و فروش عینک طبی

آیین نامه جدید تاسیس موسسات ساخت و فروش عینک طبی،انحراف آشکار وزارت بهداشت دولت نهم از موازین علمی و عقلی:
در همان نگاه اول می توان دریافت که این آیین نامه خلاف کلیه موازین علمی و عقلی است از این جهت برخلاف موازین علمی و عقلی است که با اینکار وزارت بهداشت که متولی سلامت مردم جامعه است می خواهد سرنوشت بینایی مردم را به دست کسانی بسپارد که او لا در دانشگاهی فاقد نظارت این وزارتخانه درس خوانده یا خواهند خواند و ثانیا همانطور که قبلا نیز بارها گفته شده کاردانان اپتیک اساسا صنعتگر هستند و کار آنان تعمیر و سایل اپتیکی و ساخت و تولید عدسیهای عینک است و اگر هم بتوانند عدسیهای عینک را تراش داده و بر روی فریم سوار نمایند آنها باید حتما این کار را تحت نظارت یک اپتومتریست انجام دهند و بهیچوجه مجاز نیستند به تنهایی در امر ارائه عینک به بیماران که یک فرایند طبی و پزشکیست وارد شوند اجازه تاسیس موسسات ساخت و فروش عینک به کاردانان اپتیک یک قدم به عقب است و به مفهوم دخالت افرادی خارج از حرفه پزشکی در امر بهداشت و درمان مردم ایران است کاردان اپتیک فقط می تواند بر اساس نسخه اپتومتریست یا چشم پزشک و با هدایت و راهنمایی انان اقدام به تراش شیشه عینک نماید و نباید حق تاسیس و اداره موسسات ساخت عینک را داشته باشد

هیچ نظری موجود نیست: