شنبه، دی ۲۸، ۱۳۸۷

آیین نامه جدید تاسیس دفاتر اپتومتری

در سالهای نه چندان دور رشته های توانبخشی از قوانین استثماری پزشک سالاری حاکم بر نظام سلامت رنج می برد و هر رشته توانبخشی باید زیر نظر یک پزشک کار تخصصی خود را انجام میداد .کارشناسان توانبخشی با مبارزه با این قانون برده داری توانستند با حمایت دولت و مجلس های قبلی بر آن مهر باطل زنند اینک دولت مهرورز نهم با حذف قسمت عمده ای از شرح وظایف اپتومتری تقریبا همان قانون استثماری و برده داری را با عناوین جدید به تایید واجرا گذاشته است احتمالا مسئولین محترم بهداشت و درمان آئین نامه جدید تاسیس دفاتر اپتومتری را بر اساس مشخصات فنی دستگاه اپتومتر (نسل قدیمی دستگاه اتوریفراکتومتر ) نگاشته اند البته با این تفاوت که اپتومتریست حق صحبت کردن با بیمار را هم دارد .

هیچ نظری موجود نیست: