دوشنبه، دی ۳۰، ۱۳۸۷

انتخابات نظام پزشکی در مشهد ، اما و اگر

قانون جدید نظام پزشکی برای اولین باراین امکان را فراهم آورد که کارشناسان پروانه دار ( توانبخشی ) بتوانند در هیئت مدیره نظام پزشکی شرکت نموده و بتوانند ازمنافع حرفه ای خود دفاع نمایند . در مشهد هم یک سهمیه برای کارشناسان پروانه دار در نظر گرفته شده بود و همه کارشناسان توانبخشی اعم از اپتومتریست ، ادیولوژیست ، فیزیوتراپیست ، گفتار درمانگر و کاردرمانگر برای تصاحب این کرسی تلاشها و رایزنیهای زیادی نمودند اما با توجه به تعداد زیاد اپتومتریست در مشهد که به روایتی به 300 نفر هم میرسد همه احتمال انتخاب یک اپتومتریست را بسیار محتمل می دانستند . برای همین ادیولوژیست ها با گفتار درمانگرها توافق نمودند که به یک نماینده (ادیولوژیست) رای دهند تا منافع حرفه ای آنها را تامین نماید . فیزیوتراپیست ها با کاردرمانگرها اعتلاف نموده و به یک نماینده (فیزیوتراپیست) رای دادند و اما اپتومتریستها ....با دو کاندید رقیب وارد میدان شدند !!!
نتایج آرا : جناب آقای رجایی فیزیوتراپیست با 91 رای بعنوان نماینده کارشناسان پروانه دار انتخاب شدند که به ایشان و حامیان هوشمند ایشان تبریک میگویم و امید وارم منافع سایر رشته های توانبخشی را هم در نظر داشته باشند .برای دیدن نتایج نظام پزشکی انتخابات مشهد اینجا را کلیک کنید
این نتیجه انتخابات دوران دانشجویی ام را تداعی نمود که هر گاه در مسئله ای با خانمهای کلاس به توافق نمیرسیدیم سریعا به آراء عمومی مراجعه میکردیم و البته همیشه حرف آقایان به کرسی مینشست چرا که قبلا در انتخابت داخلی آقایان حرفشان را یک کاسه میکردند و تعداد آقایان یک نفر بیشتر ازخانهای کلاس بود و البته این ترفند را ما از خانمهای کلاس آموخته بودیم
اینک که اپتومتری در بدترین شرایط شغلی خود قرار گرفته و با آیین نامه جدید تقریبا چیزی از آن باقی نمانده و در حالی که دانشجویان اپتومتری کلاس ،درس و زندگی خود را رها نموده و دروزارت خانه بست نشسته اند ، ما اپتومتریستهای مشهد ازحضور در پای صندوق رای هم دریغ کردیم و کورسو امیدی که برای دفاع از این رشته در سازمان نظام پزشکی بود را براحتی تقدیم دیگران نمودیم .اگر مثل سایررشته های توانبخشی بصورت قاطع در انتخابات شرکت میکردیم با وجود دوکاندبد رقیب هم می توانستیم پیروز میدان شویم
اما افسوس که به قول آقای دکتر میرزاجانی در خواب خرگوشی فرو رفتیم

هیچ نظری موجود نیست: