چهارشنبه، بهمن ۰۲، ۱۳۸۷

گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری

تخلفات پزشکی در همه رشته ها و در همه نقاط جهان روی می دهند اما در هیچ کجای دنیا رسم نیست که به محض اینکه یک نفر از اعضاء یک صنف مرتکب خلافی شود همه اعضای آن صنف را نیز محکوم نمایند و آنها را از ارائه فعالیت باز دارند شکی نیست که در میان اپتومتریست ها نیز افرادی بوده و هستند که مرتکب خلاف می شوند اما اینکه چرا جلوی این افراد گرفته نشده یا نمی شود موضوعیست که به ضعف سیستم نظارتی یا قانونگذاری مربوط می شود بارها برخی تخلفات عده معدودی از همکاران را بازگوکرده ایم اما عکس العملی از نهادهای مسئول ندیده ایم :بعضی از همکاران از دادن نسخه به بیماران خودداری می کنند بعضی ها نسخه را کامل نمی نویسند و ......

اما چیزی که در این میان جای آن خالیست وجود آیین نامه خاصی است که در آن به این تخلفات رسیدگی شده باشد و در موقع مناسب با افراد خاطی برخورد شود مطمئنا یک سرویس کامل و دلخواه اپتومتری مستلزم ارائه همزمان خدمات معاینه ، تجویز و ساخت عینک در یک مرکز و تحت نظارت یک نفر می باشد و تفکیک این خدمات از یکدیگر مغایر اساس اپتومتریست که مجموع خدمات معاینه ای و ساخت و ارائه عینک را بطور همزمان در خود دارد مطمئنا استفاده وزارت محترم بهداشت از نظرات دانشمندان و برجستگان علم اپتومتری می تواند در تنظیم آیین نامه چگونگی فعالیت اپتومتریست ها و چگونگی برخورد با تخلفات احتمالی در این صنف مفید باشد وجود چنین آیین نامه داهیانه ای می تواند هم نظر اپتومتریست ها بعنوان مراقبین اولیه سلامتی چشم وبینایی و هم وزارت بهداشت بعنوان حامی و پشتیبان حقوق شهروندان را تامین نماید امیدواریم که هرچه زودتر وزارت بهداشت در تصمصم خود برای محدود ساختن شرح وظایف کارشناسان اپتومتری تجدید نظر نماید و آرامش را به جامعه اپتومتری ایران باز گرداند

هیچ نظری موجود نیست: