پنجشنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۷

آقاي وزير استغفار كنيد

شنيديم كه جنا ب اقاي وزير بهداشت فرمودند چون اپتومتريست ها عينك غير ضرور براي بيماران مي نويسند ما تصميم گرفتيم اينگونه عمل كنيم همكاري نوشته بود كه اين حرف فلان عينك ساز است يادم امد چهار سال پيش كه جدال مطبوعاتي با اين اقاي عينك ساز داشتيم ايشان در جوابيه بنده نوشتند كه اصلا صحيح نيست كه يكنفر هم تجويز كند و هم عينك بفروشد چرا كه اين شائبه ايجاد ميشود كه عينك به بيمار تحميل شده است!!

روزنامه هاي ان روز ها را دارم مجددا مرور كردم و در يافتم كه درست مي گويند اين حرف دقيقا حرف بي منطق ترين و متخلف ترين عينك ساز است هماني كه همكارمان اشاره كردند

حال روي سخنم با وزير متشرع و متدين بهداشت است كه :

1- جاي بسي تاسف است كه وزير بهداشت به جاي انكه به دانش اموختگان وزارت تحت امرشان اعتماد كنند سخنان يك عينك ساز متخلف را بر زبان جاري مي نمايند.

2-من بعنوان يك اپتومتريست با بيش از بيست سال سابقه كار هرگز نشده است حتي يكبار عينكي تجويز كنم كه شائبه غير ضروري بودن داشته باشد و هميشه مراقب بوده ام عينكي تجويز كنم كه اگر بيمار به چند مركز ديگر مراجعه كرد تجويز مرا تاييد نمايند و مطمئنم كه بسيار اند كند همكاراني كه اينچنين نباشند .

3- ايا مگر تخلف پديده عجيب و نادري در وزارت بهداشت است كه به خاطر احتمال وجود ان كليه كارشناسان دلسوز را از ارائه خدمات محروم نمايند ايا وزير محترم از تخلفات پزشكان در تخصص هاي مختلف ماما ها و دندانپزشكان و داروساز ها خبر ندارند!!

4-ايا وزير محترم از تخلفات متعدد ماماها كه بعضا تخلفات كيفري است اطلاع ندارند؟!

5- ايا وزير محترم به جهت تخلفات متعدد داروخانه ها دستور به تعطيلي انها مي دهند؟

6- ايا وزارت بهداشت در خصوص تخلفات هيچگونه دستورالعمل و ايين نامه اي ندارد؟!

اين سخن احتمالي جناب وزير هيچ نيست به جز يك اتهام و هيچ نمي توان گفت جز اينكه اقاي وزير استغفار كنيد

محمدرضازرین

هیچ نظری موجود نیست: