یکشنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۸۷

همه چیز درست می شود البته به شرطی ....

همه چیز درست می شود البته به شرطی که پا روی پا نیندازیم و هی آیه نحص نخوانیم. نمی دانم چرا بعضی ها خوششان می آید دائم انرژی منفی ساطع کنند. امسال شهریور ماه در یکی از روزهای کنگره که مثلا ً مجمع انجمن علمی بود به جزء چند تنی از همکاران و عده ای دانشجو هیچ کس در سالن نبود و من که از کار چهار ماهه هماهنگی ها برای برگزاری کنگره حسابی خسته شده بودم یکهو دلم گرفت و گفتم....... مگر ما کار نداریم که باید دائم در پی کارها باشیم و همکاران حتی برای دو ساعت در سال تحمل بودن را ندارند انگار باید اپتومتری از بنیاد خراب شود تا ما اجساس کنیم که برای حفظ اپتومتری باید همیشه حاضر و گوش بزنگ باشیم.......... که متأسفانه همان هم شد ولی امروز باید تلاش کرد و اپتومتری را نه مثل قبل بلکه آنگونه که باید باشد احیاء کنیم. صدور یک پروانه واحد برای اپتومتری (خدمات بینایی و ساخت و ارائه عینک طبی) به عنوان یکی از حرفه های وابسته پزشکی طبق مفاد صریح قوانین مجلس. همه چیز به نفع اپتومتری است: قانون با ماست، خدا با ماست ......... آنها مکر کردند، خدا هم بر آنها مکر خواهد کرد که مکر خدا بالاترین مکر هاست

هیچ نظری موجود نیست: