پنجشنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۸۷

عینک سازی سنتی در شکل مرسوم خود محکوم به فناست

عینک سازی سنتی به این شکل که تجویز کننده در یک محل و طراح و سازنده عینک در جای دیگری هریک جداگانه کار خود را انجام دهند دیگر در هیچ کجای دنیا جایگاهی ندارد و جای آن را شکل جدیدی از مراکز اپتومتری گرفته است که کلیه مراحل معاینه تجویز انتخاب و فیت عینک در یک محل و تحت نظارت یک نفر که در هردو زمینه تجویز و فیت عینک مهارت دارد انجام می شود در شکلی سنتی و قدیمی هرگاه که مشکلی در چشم افزار بیمار پیش می آمد هر کدام از طرفین قضیه تقصیر را به گردن دیگری می انداختند و هیچکدام نه تجویز کننده و نه سازنده مسئولیت مشکل بوجود آمده را برعهده نمی گرفتند در شکل مدرن ارائه خدمات اپتیکی همه مسئولیت تجویز طراحی و ارائه چشم افزار بر عهده یک نفر است و قضاوت نهایی نیز بر عهده بیمار است اگر هرگونه مشکلی در هر کدام از بخشهای تجویز و یا ساخت عینک وجود داشته باشد بیمار فرد اپتومتریست را به عنوان مسئول می شناسد و از او رفع مشکل را طلب می کند و دیگر بین تجویز کننده و سازنده سرگردان نخواهد شد علاوه بر همه اینها مهمتری و یژگی خدمات ارائه شده توسط اپتومتریستها دانش و مهارت آنها در هر دوزمینه پزشکی و فنی است که به آنها امکان بررسی نقادانه مراحل مختلف معاینه ، تجویز و فیت عینک طبی را می دهد به هرحال شکل مدرن اپتومتری الگوی مناسبی را برای همه دنیا ارائه می دهد که تلاشهای عینک سازان تجربی برای مقابله با آن راه به جایی نخواهد برد و عینک سازی سنتی دیر یا زود محکوم به فناست و مراکز نوین اپتومتری بالاخره جایگاه واقعی خود را در جامعه خواهد یافت

هیچ نظری موجود نیست: