جمعه، بهمن ۱۱، ۱۳۸۷

چرا چشم پزشکان لیزیک نمی کنند؟

1- اولین نکته که باید اشاره شود این است که تصور نشود این عمل خطرناک است و خودشان به آن اعتقاد کامل ندارند.هر روش و درمان که به تایید سازمان دارو وغذای آمریکا FDA

رسیده باشد بمعنی آنست که بالاترین ایمنی و کارایی را دارد ودستگاههای موجود در کشور همگی از چنین استانداردهایی برخوردار می باشند.

ادامه مطلب...

هیچ نظری موجود نیست: