دوشنبه، دی ۳۰، ۱۳۸۷

قابل توجه انجمن صنفی

ضروری است که نخست از تلاش های این انجمن تشکر کرد و صمیمانه کوشش آقای محمد علیها و بقیه همکاران در انجمن صنفی را ارج می نهیم و اما بعد.

اقدام انجمن صنفی در خصوص ایجاد کمیته اشتغال در وبلاگی که خیلی راحت در دسترس همگان می باشد قابل تامل می باشد ، زیرا با این رقمهای پیشنهادی که عموماً از طرف عینک سازان تجربی داده می شود که تا آنجایی که اینجانب اطلاع دارم اکثراً اغوا کننده هستند و واقعی نیستند باعث تحریک افراد تنگ نظر مخصوصاً در وزارت بهداشت می شود و بعد نتیجه آن می شود که می بینیم .

...ادامه مطلب

هیچ نظری موجود نیست: