سه‌شنبه، بهمن ۰۸، ۱۳۸۷

قرن نوزدهم ميلادی: عينکساز تجربی اپتومتری را خلق کرد و دانشگاهی شد
با سلام خدمت همکاران گرامی

من در عجب هستم که چرا ادعای علمی بودن داريم ولی روی اين موضوع که تا اين حد برای همه ما مهم است هيچ کار علمی نمی کنيم؟ چطور کسانی که هنوز هجی کردن عبارت چشم پزشکی را نمی دانند ادعای ارائه تعريف برای کلمه چشم پزشکی و يا اپتومتری را به خود می دهند (به تصوير مراجعه فرماييد: اپيتامولوژيست!!!!)


دو پيشنهاد دارم:
الف) يکی از اساتيد محترم، پايان نامه کارشناسی يکی از دانشجويان را در زمينه اپتومتری برگزار نمايد. اين پايان نامه می تواند شامل مقايسه تعريف اپتومتری در دانشگاههای مختلف جهان و شرح وظايف اپتومتری و کيفيت خدماتی که تاکنون به جامعه ارائه نموده باشد. اينکه چرا و چگونه اپتومتری بوجود آمد و چرا متصديان رشته تجربی عينکسازی در اواخر قرن نوزدهم اقدام به دانشگاهی کردن رشته خود و تبديل عينکسازی به اپتومتری نمودند نکته بسيار مهمی است که به تنهايی باطل کننده تمام توجيه های تجربيها در ايران است. خلاصه ای از پايان نامه به عنوان گزارشی به وزير محترم و مقامات زيربط ارائه گردد که ضمنا امضا و تاييدات دپارتمانهای اپتومتری و انجمنها را نيز شامل شود. اين را بايد بيان کرد برای حضرات که رشته عينکسازی قريب به 110 سال پيش توسط عينکسازان عاقل آن زمان تبديل به يک رشته دانشگاهی شده و نامش توسط همان عينکسازان به اپتومتری تغيير يافته. حکايت ما همان حکايت درگيری تجربيها و دانشگاهی هاست و ايجاد رشته های جانبی صرفاً دوباره کاری و دربه در کردن عده ای جوان مملکت است.

ب) با دانشگاههای معتبر جهان و سازمانهای مرتبط با اپتومتری در جهان مکاتبه شود و ديدگاه آنها در مورد نقش اپتومتری در ساخت عينک و نقش اپتومتری در ارائه اينگونه خدمات مورد استفتاء قرار گيرد و در مکاتبات با مسئولين مورد استناد قرار گيرد.

لازم به يادآوری نيست که دوستان غيرهمکار نيز اين مطالب را می خوانند ولی واقعيت امر اين است که در هيچکجای دنيای امروزی ساخت عينک در انحصار عينکسازان نيست و هر کجا که اپتومتريست حضور دارد، ساخت عينک يکی از ابتدايی ترين عناوين شرح وظايف است اگر چه در برخی کشورها (مثل کانادا) بسياری از اپتومتريستها به خدمات گسترده تری که به موجب قانون موظف به ارائه آن هستند اشتغال دارند و به همين علت بعضاً علاقه چندانی به ساخت عينک نشان نمی دهند، ساخت عينک برايشان هيچگونه منع قانونی ندارد

هیچ نظری موجود نیست: